Sastanak sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti

Dana 25. avgusta u prostorijama Fonda za humanitarno pravo (FHP) održan je sastanak predstavnika Koalicije protiv diskriminacije i Koalicije za pristup pravdi saBrankicom Janković,poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.

Predstavnici dve koalicije predstavili su svoj rad u domenu borbe protiv diskriminacije. Poverenica je informisala predstavnike civilnog društva o svojim planovima u narednom periodu. Tokom sastanka bilo je reči o budućim modalitetima saradnje između ove institucije i organizacija–članica dve koalicije, sa naglaskom napotrebi organizovanja javnih slušanja u Narodnoj skupštini, na kojima bi se skrenula pažnja institucija i celokupne javnosti na specifične problemediskriminisanih grupa u Srbiji, kao i ponudila rešenja za prevazilaženje sistemskih problema u vezi sa diskriminacijom.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Praxis, Regionalnog centra za manjine, Labris – organizacije za lezbejska ljudska prava, Gayten LGBT, Udruženja studenata sa hendikepom, Inicijative mladih za ljudska prava, CHRIS – mreže odbora za ljudska prava i FHP-a.

Koaliciju za pristup pravdi čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, NUNS i Praxis.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Regionalni centar za manjine.

ODRŽANA DEBATA – BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA I MEDIJSKIH SADRŽAJA Trenutno stanje i perspektive

Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) održali su 27. maja 2015. godine debatu, „Budžetsko finansiranje medija i medijskog sadržaja – trenutno stanje i perspektive“, u beogradskom Medija centru.

Na skupu je posebna pažnja bila posvećena aktuelnim mehanizmima i načinima finansiranja medija i medijskih sadržaja iz javnih prihoda, kao i raspravi o pravcima unapređivanja postojećeg stanja iz perspektive novih medijskih zakona.

U uvodnom delu skupa BIRN je predstavio analizu budžetske potrošnje u medijskom sektoru, koja pokazuje kako su lokalne samouprave, ministarstva, republičke agencije i javna preduzeća potrošila više od 2 milijarde dinara u dve budžetske godine na ime saradnje sa medijima i marketinškim agencijama.

CUPS je sa druge strane predstavio model preporučenog pravca razvoja normativnog okvira za sufinansiranje aktivnosti usmerenih na proizvodnju i distribuciju medijskih sadržaja. U tom kontekstu i u cilju pospešivanja efektivnog prelaska opština i gradova na novi sistem finansiranja medija, na skupu je predstavljen i Model pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou jedinica lokalne samouprave.

U delu rasprave učesnicima se obratio i Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Debata je organizovana u okviru zajedničke inicijative za transparentno, ujednačeno i odgovorno trošenje državnog budžeta namenjenog za javno informisanje građana, koju podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

  Prilog: BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA I MEDIJSKIH SADRŽAJA - Trenutno stanje i perspektive (pdf)

BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA I MEDIJSKIH SADRŽAJA Trenutno stanje i perspektive

Medija centar, Beograd, 27. maj 2015, 12.00-14.00, sala na II spratu

Poštovani, Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN) vas pozivaju da učestvujete na debati „Budžetsko finansiranje medija i medijskog sadržaja – trenutno stanje i perspektive“, koja će se održati u sredu, 27. maja 2015. u beogradskom Medija centru, sa pošetkom u 12h. Na skupu će posebna pažnja biti posvećena aktuelnim mehanizmima i načinima finansiranja medija i medijskih sadržaja iz javnih prihoda, kao i raspravi o pravcima unapređivanja postojećeg stanja iz perspektive novih medijskih zakona. U uvodnom delu skupa BIRN će predstaviti analizu budžetske potrošnje u medijskom sektoru, koja pokazuje kako su lokalne samouprave, ministarstva, republičke agencije i javna preduzeća potrošila više od 2 milijarde dinara u dve budžetske godine na ime saradnje sa medijima i marketinškim agencijama. CUPS će sa druge strane predstaviti model preporučenog pravca razvoja normativnog okvira za sufinansiranje aktivnosti usmerenih na proizvodnju i distribuciju medijskih sadržaja. U tom kontekstu i u cilju pospešivanja efektivnog prelaska opština i gradova na novi sistem finansiranja medija, na skupu će biti predstavljen i Model pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou jedinica lokalne samouprave. U uvodnom delu rasprave učesnicima će se obratiti i Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do utorka 26. maja na: cups@cups.rs i tanja.maksic@birn.eu.com Debata se organizuje u okviru zajedničke inicijative za transparentno, ujednačeno i odgovorno trošenje državnog budžeta namenjenog za javno informisanje građana, koju podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.   Pozivno pismo 27.05.2015.

ODRŽANA KONFERENCIJA – DISKRIMINACIJA U SRBIJI AKTUELNI TRENDOVI

Konferencija za nevladine organizacije i medije Koalicije protiv diskriminacije

Povodom predstavljanja godišnjeg izveštaja o diskriminaciji u Srbiji, Koalicija protiv diskriminacije je danas organizovala koferenciju za nevladine organizacije i medije sa ciljem osvetljavanja aktuelnih problema sa kojima se suočavaju manjinske grupe.

Prema prikupljenim podacima, uobičajeni problemi sa kojima žive Romi i druge nacionalne manjine, manjinske verske zajednice, LGBT grupe, osobe sa invaliditetom, žrtve oružanih sukoba, žene, deca, stari, azilanti, pa i same nevladine organizacije koje se bave pravima ovih i drugih manjinskih grupa, ne samo da se ne rešavaju, već se svakodnevno uvećavaju. U tom smislu se može zaključiti da se društvo u Srbiji ne približava standardima na kojima počivaju savremene ustavne demokratije.

Čak i više od toga, moglo bi se tvrditi da je u Srbiji sam princip demokratije u značajnoj meri zadržao kartakter nefunkcionalne kategorije. Izvršna vlast i dalje dominira političkim životom u zemlji i pod svoj direktan uticaj stavlja zakonodavnu i sudsku vlast, kao i nezavisne organe i organe jedinica lokalne samouprave, ali i veći broj medija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja, sindikata, univerziteta i naučno-istraživačkih ustanova.

Ovaj ambijent ne pogoduje razvoju otvorenog demokratskog društva jednako slobodnih pojedinaca. Aktuelni trendovi nametanja novih problema sa kojima se suočavaju manjinske zajednice potvrđuju navedenu tvrdnju. Zbog toga smatramo da bi dijalog o ovim novim problemima mogao bitno da doprinese pronalaženju odgovora na pitanje o nefunkcionalnoj demokratiji kao centralnom političkom pitanju društva u kojem danas živimo.

Istovremeno, rešavanje starih i novih problema u životu manjinskih zajednica, baš kao i drugih problema koji i dalje onemogućavaju uspostavljanje efikasnog sistema poštovanja i zaštite ljudskih prava, kao što su oni vezani za prikupljanje ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ili za pristup pravdi, a posebno za besplatnu pravnu pomoć, ili za suđenje za ratne zločine i druge mehanizme suočavanja sa lošom prošlošću, trebalo bi da omogući toliko željeno otvaranje prvih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Bez obzira na to šta je upisano u zakone, strategije i akcione planove, ako nema odgovora na faktička pitanja koja postavljaju oni čija se prava i slobode povređuju, nema ni napretka na putu evropskih integracija.

Materijal sa konferencije:

Prezentacija - Discrimination Trends in Europe (pdf) Adam Weiss Izveštaj - Diskriminacija u Srbiji 2014 (pdf)

DISKRIMINACIJA U SRBIJI AKTUELNI TRENDOVI

Konferencija za nevladine organizacije i medije Koalicije protiv diskriminacije

Povodom predstavljanja godišnjeg izveštaja o diskriminaciji u Srbiji, Koalicija protiv diskriminacije organizuje koferenciju za nevladine organizacije i medije sa ciljem osvetljavanja aktuelnih problema sa kojima se suočavaju manjinske grupe, u petak, 15. maja uMedia centru, u periodu od 09:00 do 12:00 časova.

Prema prikupljenim podacima, uobičajeni problemi sa kojima žive Romi i druge nacionalne manjine, manjinske verske zajednice, LGBT grupe, osobe sa invaliditetom, žrtve oružanih sukoba, žene, deca, stari, azilanti, pa i same nevladine organizacije koje se bave pravima ovih i drugih manjinskih grupa, ne samo da se ne rešavaju, već se svakodnevno uvećavaju. U tom smislu se može zaključiti da se društvo u Srbiji ne približava standardima na kojima počivaju savremene ustavne demokratije.

Čak i više od toga, moglo bi se tvrditi da je u Srbijisam princip demokratije u značajnoj meri zadržao kartakter nefunkcionalne kategorije. Izvršna vlast i dalje dominira političkim životom u zemlji i pod svoj direktan uticaj stavlja zakonodavnu i sudsku vlast, kao i nezavisne organe i organe jedinica lokalne samouprave, ali i veći broj medija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja, sindikata, univerziteta i naučno-istraživačkih ustanova.

Ovaj ambijent ne pogoduje razvoju otvorenog demokratskog društva jednako slobodnih pojedinaca. Aktuelni trendovi nametanja novih problema sa kojima se suočavaju manjinske zajednice potvrđuju navedenu tvrdnju. Zbog toga smatramo da bi dijalog o ovim novim problemima mogao bitno da doprinese pronalaženju odgovora na pitanje o nefunkcionalnoj demokratiji kao centralnom političkom pitanju društva u kojem danas živimo.

Istovremeno, rešavanje starih i novih problema u životu manjinskih zajednica, baš kao i drugih problema koji i dalje onemogućavaju uspostavljanje efikasnog sistema poštovanja i zaštite ljudskih prava, kao što su oni vezani za prikupljanje ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ili za pristup pravdi, a posebno za besplatnu pravnu pomoć, ili za suđenje za ratne zločine i druge mehanizme suočavanja sa lošom prošlošću, trebalo bi da omogući toliko željeno otvaranje prvih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Bez obzira na to šta je upisano u zakone, strategije i akcione planove, ako nema odgovora na faktička pitanja koja postavljaju oni čija se prava i slobode povređuju, nema ni napretka na putu evropskih integracija.

Pozivamo vas da svojim prisustvom doprinesete širenju dijaloga o ovim temama. U prilogu poziva nalazi se agenda skupa.

Beograd, 11. maj 2015.

DISKRIMINACIJA U SRBIJI AKTUELNI TRENDOVI

Konferencija za nevladine organizacije i medije Koalicije protiv diskriminacije

Media centar, sala na I spratu, 15. maj 2015.

AGENDA

09.00 - 09.15 Registracija učesnika 09.15 - 10.00 Predstavljanje godišnjeg izveštaja o diskriminaciji, članice KPD 10.00 - 10.30 Diskriminacija u Evropi, aktuelni trendovi, Adam Weiss (Legal director, European Roma Rights Centre) 10.30 - 10.45 Pauza za kafu 10.45 - 12.00 Diskusija učesnika konferencije Napomena: obezbeđen je simultani prevod na engleski   Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, Praxis i Regionalni centar za manjine.   Pozivno pismo - Srpski Invitation - English

ODRŽANA KONFERENCIJA – DISKRIMINACIJA U SRBIJI AKTUELNI TRENDOVI

Konferencija za nevladine organizacije i medije Koalicije protiv diskriminacije

Povodom predstavljanja godišnjeg izveštaja o diskriminaciji u Srbiji, Koalicija protiv diskriminacije je danas organizovala koferenciju za nevladine organizacije i medije sa ciljem osvetljavanja aktuelnih problema sa kojima se suočavaju manjinske grupe.

Prema prikupljenim podacima, uobičajeni problemi sa kojima žive Romi i druge nacionalne manjine, manjinske verske zajednice, LGBT grupe, osobe sa invaliditetom, žrtve oružanih sukoba, žene, deca, stari, azilanti, pa i same nevladine organizacije koje se bave pravima ovih i drugih manjinskih grupa, ne samo da se ne rešavaju, već se svakodnevno uvećavaju. U tom smislu se može zaključiti da se društvo u Srbiji ne približava standardima na kojima počivaju savremene ustavne demokratije.

Čak i više od toga, moglo bi se tvrditi da je u Srbiji sam princip demokratije u značajnoj meri zadržao kartakter nefunkcionalne kategorije. Izvršna vlast i dalje dominira političkim životom u zemlji i pod svoj direktan uticaj stavlja zakonodavnu i sudsku vlast, kao i nezavisne organe i organe jedinica lokalne samouprave, ali i veći broj medija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja, sindikata, univerziteta i naučno-istraživačkih ustanova.

Ovaj ambijent ne pogoduje razvoju otvorenog demokratskog društva jednako slobodnih pojedinaca. Aktuelni trendovi nametanja novih problema sa kojima se suočavaju manjinske zajednice potvrđuju navedenu tvrdnju. Zbog toga smatramo da bi dijalog o ovim novim problemima mogao bitno da doprinese pronalaženju odgovora na pitanje o nefunkcionalnoj demokratiji kao centralnom političkom pitanju društva u kojem danas živimo.

Istovremeno, rešavanje starih i novih problema u životu manjinskih zajednica, baš kao i drugih problema koji i dalje onemogućavaju uspostavljanje efikasnog sistema poštovanja i zaštite ljudskih prava, kao što su oni vezani za prikupljanje ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ili za pristup pravdi, a posebno za besplatnu pravnu pomoć, ili za suđenje za ratne zločine i druge mehanizme suočavanja sa lošom prošlošću, trebalo bi da omogući toliko željeno otvaranje prvih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Bez obzira na to šta je upisano u zakone, strategije i akcione planove, ako nema odgovora na faktička pitanja koja postavljaju oni čija se prava i slobode povređuju, nema ni napretka na putu evropskih integracija.

Materijal sa konferencije:

Prezentacija - Discrimination Trends in Europe (pdf) Adam Weiss